Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi 2013 yılında Sayın Rektörümüz'ün direktifleri ile;

Önce kurumsal sorunları çözmek,

Arkasından da bölgesel ve ulusal sorunları çözümler üretmek,

Ülkemizin Klinik Araştırmalar konusunda gelişmesi sağlamak,

Yeni teknolojiler ve moleküller geliştirerek yüksek katma değerli sektörel ilerlemeye katkı sağlamak amaçlı kurulmuştur..